I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Продавача  КНСЛТ ЕООД предоставя продукти на Клиентите  си, посредством Интернет магазин - www.vitale.bg.

              
2
. Настоящия домейн  vitale.bg е проект на КНСЛТ ЕООД, регистрирано по законите на Република България, с ЕИК BG202894654, с адрес на управление гр. София 1111. ж.к. Гео Милев, Трудолюбие No 5, ет. 1, офис 4, наричано по-долу с името на сайта vitale.bg        

3. Страни по настоящия договор са КНСЛТ ЕООД от една страна и всеки потребител, който е заредил интернет сайта vitale.bg .

 

4. Всяко използване на vitale.bg означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате.

 

5. КНСЛТ ЕООД си запазва правото да актуализира, изменя и допълва Общите условия на сайта.

                       

6. Данни за кореспонденция с vitale.bg:          Електронна поща за контакт: office@vitale.bg Телефони за контакт: 0885402781

 

7. Общите условия на www.vitale.bg обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на САЙТА.          

8
. www.vitale.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от страна на сайта по всяко време. Промените се публикуват на сайта.

                             
9. Изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им. 

 

10. Продавачът не носи отговорност за разминаване в цветовата гама на продуктите, дължащо се на индивидуалните настройки за цветово възпроизвеждане и различната разделителна способност на техническите средства за възпроизвеждане на картина.

11. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от www.vitale.bg по всяко време и могат да съдържат грешки и неточности.


12. Описанията и спецификациите на продуктите могат да бъдат непълни.        

13. Всички стоки, включително тези в промоция/намaление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

II. Дефиниции

1. Продавач – КНСЛТ ЕООД.

 

2. Сайт – домейна vitale.bg и неговите поддомейни.  

 

3. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта, като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.


4. Акаунт / Профил – раздел от сайта, съставен от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купувача/Потребителя и историята на някои от действията му в сайта. Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуалнa.

              
5. Поръчка – направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки.


6. Стоки – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

              
7. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

              
8. Съдържание:   

8.1. цялата информация на Сайта;      
8.2. всички съобщения от страна на Купувача към Продавача;

8.3. информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите цени и тарифи от Продавача в определен период от време; 
8.4. информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
           
8.5. данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

              
9. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

 

III.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

IV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително графични изображения или надписи, лого, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на www.vitale.bg.

2. Нищо в сключения между www.vitale.bg и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието.


V. ОТГОВОРНОСТ

1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

                       
2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.